Project

Het project ‘Heldenhulde’ werd een tweetal jaren geleden opgestart, in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, naar een idee van Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging. Het project werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid toevertrouwd aan het ADVN | archief & onderzoekscentrum. Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Opstellen van een wetenschappelijke inventaris, wat heeft geleid tot het ontwikkelen van een databank en een website.
  2. Onderzoek over de geschiedenis van Heldenhulde, wat heeft geleid tot een publicatie.
  3. Verzorgen van een fototentoonstelling, in de vorm van een reizende koffertentoonstelling.

Er diende te worden gezorgd voor de opvolging en continuering van het project.

Het ADVN contacteerde enkele experts betreffende de Eerste Wereldoorlog, specifiek over de geschiedenis van Heldenhulde en de heldenhuldezerkjes. Jan Huijbrechts, Guy Leemans en Peter Verplancke werkten mee aan de verwezenlijking van de databank en van de publicatie. Sam Vanoverschelde zorgde voor de fototentoonstelling. Verschillende medewerkers van het ADVN zorgden voor een specifieke inbreng (Marleen Abelshausen, Luc Boeva, Tom Cobbaert, Marleen Deridder, Sophie Gyselinck en Ann Van Gastel). Het project werd gecoördineerd door Frank Seberechts.

Bij Uitgeverij Vrijdag verscheen de publicatie Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog. De titel werd ontleend aan een gedicht uit 1921 van Victor J. Brunclair over de naweeën van de oorlog. Het boek bevat de geschiedenis van Heldenhulde en van de heldenhuldezerkjes, het verhaal van verschillende gesneuvelden, een overzicht van de verschillende oorlogsbegraafplaatsen en een aantal foto’s uit de fototentoonstelling.
De website met de gegevensbank geeft een overzicht van – voorlopig – circa zevenhonderd zerkjes. Het bevat gegevens over de identiteit en de militaire loopbaan van de gesneuvelde soldaat, over zijn overlijden en begrafenis, en over de plaats(en) waar hij werd (her)begraven. In de mate van het mogelijke werden er illustraties bijgeplaatst. Het gaat hier om een werk in uitvoering: geregeld zullen extra gegevens en nieuwe illustraties worden toegevoegd.

De fototentoonstelling telt 26 kaders en is een reflectie van de fotograaf over ‘helden’ en ‘hulde’. De tentoonstelling is gemaakt om te kunnen rondreizen en kan worden uitgeleend; de voorwaarden worden vastgelegd in overleg met het ADVN.