Baeten, Willem Alfons Josef

Historiek

In het augustusnummer 1917 van het frontblaadje "Bree aan den Yzer" deed Frans Baeten een relaas van het sneuvelen van zijn broer: "Den 17 den juli "s avonds trekken we vol moed naar de voorposten; den nacht passeerden we nogal kalm, doch bij het aanbreken van den morgen werden er reeds eenige geweerschoten gewisseld tussen Belgen en Duitschers. Ik en twee onze makkers bleven op wacht tot 6 uren "s morgens. Daarna werden we afgelost. Rond tien uuren was het weer aan mij, mijnen broeder en enen vriend van mij. Het weder was slecht en het regende overvloedig. Doch niettegenstaande dat bleven wij den vijand beloeren, het geweervuur duurde voort, de moffen kwamen zelfs tot boven hunne posten: mijn broeder beantwoorde hun door het schieten van vier kogels, goed naar den Duitschen post gericht want wij hoorden ze op de ijzeren beschuttingsplaten klinken. Daarna gaf hij me nog een vermaning goed op te passen voor de kogels der Duitschers. Ik met den verrekijker zag de moffen reeds voor den tweeden maal verschijnen; nogmaals verwittigde ik hen, doch beiden kwamen om ook te zien door den verrekijker, doch helaas! Mijn broeder was nog nauwelijks een stap van mij of hij liet een zachten schreeuw en viel ten gronde: een kogel had hem de keel doorboord. Ik nam hem in mijne armen, vermaande hem, riep op hem, doch hij sprak niet meer. Hij bezag mij nogmaals, drukte mij de hand en stierf enkele minuten later in mijn armen." Op zijn doodsprentje stond het volgende te lezen: "Om eigen welzijn onbedacht vol kalm berouw in een regen van staal heeft hij zijn vurige jeugd ten offer gebracht voor moeder, broeders en zusters voor magen en vrienden. Voor allen en ieder van ons; Voor Bree, Limburg, Vlaanderen, voor den heilige vadergrond."


Biografische notities

– Geboorte: Bree, 26/02/1897
– Overlijden: Noordhuis - Ramskapelle, 18/07/1917
– Genealogie: Zoon van Hendrik Hubert Baeten en Catharina Dorothea Snoek
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat/OV
– Eenheid: 11e Linieregiment, 2/3, 7e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Baeten, Willem Alfons [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Adinkerke [-1925], grafnummer 916

Referentie

Baeten, Willem Alfons Josef, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/baeten-willem-alfons-josef/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:48.