Bracke, Hector Josephus

Historiek

Op 30 juli 1918 verscheen een "In Memoriam" voor deze Gentenaar in de soldatenkrant "Ons Vaderland". Een fragment: "Rustig waren wij op onzen post toen opeens onze Vlaamsche makker Bracke door een vijandelijke kogel getroffen werd en met zijn bloed de IJzerboorden kleurde. Hij stierf eenige oogenblikken nadien. Hij was ons aller vriend, een fiere Vlaamsche jongen in de volle kracht des levens met een onverbeterlijk karakter (..) Dat uwe schone ziel in vrede ruste, Hector. Wij allen, oversten en wapenbroeders der 3e compagnie zullen u steeds indachtig blijven, want uw hart was van "t edelste goud, uw gedachten echt Vlaamsch."


Biografische notities

– Geboorte: Gent, 02/01/1894
– Overlijden: Steenstrate, 13/07/1918
– Genealogie: Zoon van Franciscus Polydorus Bracke en Juliana Coleta De Vleeschouwer
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 1e Linieregiment, 1/3, 3e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Bracke, Hector Jozef [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Westvleteren [-1925], grafnummer 835

Referentie

Bracke, Hector Josephus, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/bracke-hector-josephus/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:35.