Claes, Ludovicus Augustinus Helena

Historiek

Adjudant Claes was betrokken bij de Frontbeweging. Hij werd ervan beschuldigd op 24 juli 1917 in het huis van de dorpsonderwijzer van Bulskamp te hebben deelgenomen aan een Vlaamsgezinde vergadering. Hij bekende in de loop van zijn verhoor door de Militaire Veiligheid dat hij de "Open brief aan de koning" had gelezen. Hij kreeg een week cel omdat hij niet aan de officieren van zijn compagnie had gemeld dat dit pamflet in de eenheid circuleerde. Zijn nakende bevordering tot adjudant werd meteen ongedaan gemaakt, maar zou in 1918 toch uitgevoerd worden wegens zijn moedig gedrag op het slagveld. Adjudant Claes sneuvelde op 28 september 1918, de eerste dag van het eindoffensief. Een fragment uit het "In Memoriam" dat in "De Stem uit België" verscheen: "Zij die aan zijn zijde vochten, zullen beter zeggen wat al kracht en moed er straalde uit die fijne ziel in dat tengere lichaam. Hij streed en viel in den grooten slag voor Vlaanderens vlakten op den vooravond van zijn benoeming tot officier. Het College van St. Jan in Antwerpen zal met droeve fierheid zijn naam op de eerelijst zijner gesneuvelden merken."


Biografische notities

– Geboorte: Antwerpen, 31/10/1896
– Overlijden: Houthulst, 28/09/1918
– Genealogie: Zoon van Cornelius Augustinus Claes en Maria Elisabeth Philipsen
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Student wijsbegeerte voor het priesterschap
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Adjudant
– Eenheid: 23e Linieregiment, 1/2, 2e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Claes, Lodewijk [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Houthulst [-], grafnummer

Referentie

Claes, Ludovicus Augustinus Helena, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/claes-ludovicus-augustinus-helena/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:47.