Coveliers, Joannes Franciscus Maria

Historiek

In mei 1916 werd hij onderscheiden met het Oorlogskruis omwille van zijn moedig gedrag op het slagveld. Jan Frans Coveliers werd op 5 mei 1917 zwaargewond door granaatscherven tijdens een beschieting van zijn batterij te Dikkebus. Hij bezweek de volgende dag in het veldhospitaal "Elisabeth de Couthove" in Proven. Zijn collega-brancardier Jozef Cos schreef over hem het volgende: "Coveliers was een man van stalen wilskracht en helder verstand, een seminarist van diepe en ware godsvrucht, vol opoffering, een brancardier die in de menigvuldige hoogst gevaarlijke toestanden waarin de 3e batterij reeds verkeerde, altoos volkomen zijn plicht heeft gedaan en dikwijls veel meer dan dat. Jantje, of Jean, zooals zijne jongens hem noemden, was algemeen bemind en hooggeschat. Zijn kanonniers en officieren kunnen geen lof genoeg uitspreken over hunnen diepbetreurden brankardier."


Biografische notities

– Geboorte: Turnhout, 06/01/1893
– Overlijden: Proven, 06/05/1917
– Genealogie: Zoon van Joannes Baptista Josephus Coveliers en Joanna Coleta Claessen
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Subdiaken in Groot-Seminarie Mechelen
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Brancardier
– Eenheid: 13e Regiment Artillerie, 1e Groep, 3e Batterij
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Coveliers, Jan Frans [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Westvleteren [1924-], grafnummer 1044

Referentie

Coveliers, Joannes Franciscus Maria, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/coveliers-joannes-franciscus-maria/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:35.