De Becker, Justin Beatrix Pierre

Historiek

Deze oorlogsvrijwilliger werd op 7 augustus 1917 in een loopgraaf voor Diksmuide in het hoofd geschoten. Hij bezweek nog diezelfde dag in het militair hospitaal van De Panne. Een getuigenis over zijn sneuvelen verscheen een paar dagen later in "De Stem uit België: "Zondagavond is onze kompagnie naar de loopgraven vertrokken. Dinsdagnamiddag werd onze goede vriend Justin door een kogel aan het hoofd gekwetst, terwijl hij op een der vooruitgeschoven stellingen stond. "s Maandags was ik nog lang met hem in gesprek geweest, in de eerste lijn. Hij sprak toen voortdurend van zijne onheilspellende voorgevoelens. En "s anderendaags rond half vijf rinkelde de schel der telephone in de dekking van onzen kommandant en men kwam ons waarschuwen dat we een gekwetste van den post moesten halen. Onmiddellijk gingen mijn makker en ik, gemerkt met het rode kruis, met de berrie hem halen. De vijand beschoot ons niet en liet ons naderen tot bij het onbeweeglijke lichaam van onzen vriend. Een kogel had hem aan het bovenhoofd gekwetst. Hij verloor veel bloed en was buiten kennis. Na de noodige zorgen brachten wij hem langs de dokters in de lijnen naar den grooten hulppost waar hij het H. Oliesel ontving en spoedig per auto naar de naastbijgelegen operatiezaal werd vervoerd. Hij overleed weinig tijds na zijn aankomst in het Oceaan-hospitaal van De Panne (…) "s Anderendaags betreurden we reeds een anderen Vlaamschen makker, die in de derde lijn door een kartetskogel in volle borst doodelijk werd getroffen. De vrijdag was er te S. een groote lijkdienst voor beide gevallenen, gecelebreerd door den E.H. aalmoezenier van ons bataljon. Justin was lid van onzen Bond van het H. Hart. Hij was ook geheel met zijn trouwe ziel verkleefd aan ons Vlaamsch katholiek ideaal. Op zijn graf, nr. 2143, op het militaire kerkhof van Adinkerke, hopen de Vlaamsche — katholieke studenten een arduinen zerk te doen plaatsen met zijn wapenspreuk : Alles voor Vlaanderen / Vlaanderen voor Christus".


Biografische notities

– Geboorte: Leuven, 01/08/1897
– Overlijden: De Panne, 07/08/1917
– Genealogie: Zoon van Pierre De Becker en Marie Jeannette Robyns
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat/OV
– Eenheid: 3e Linieregiment, 1/2, 2e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk De Becker, Justinus Beatrix [bewaard]
Belgische militaire begraafplaats Adinkerke [-heden], grafnummer 875

Referentie

De Becker, Justin Beatrix Pierre, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/de-becker-justin-beatrix-pierre/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:35.