De Landtsheer, Omer Aloysius

Historiek

De flamingante student Omer De Landtsheer had op 6 augustus 1914 ondanks zijn reserves tegen het Vlaamsonvriendelijke België als oorlogsvrijwilliger dienst genomen in het leger. Aan het front werd hij vrijwel meteen actief als lesgever in de studiekringen. Uit zijn dagboek bleek zijn sympathie met de stilaan vorm aannemende Frontbeweging. Op 17 april 1918 werd hij in de eerste lijn in zijn machinegewerstelling op slag gedood door een kogel in het hoofd. Een fragment uit een brief die hij op 15 april 1918, twee dagen voor hij sneuvelde, schreef: "Onze jongens staan nu neven ons en zij vormen een macht. In vredestijd hadden wij het nooit zoo ver gebracht; nu zien zij wat wij willen en ze mistrouwen ons niet. Velen onzer besten hebben hun leven gegeven voor ons streven, ten minste, ik hoop dat het ten goede zal komen. Laat ons hopen en betrouwen en leve, leve lang ons lieve, vrije Vlaanderen !"


Biografische notities

– Geboorte: Lebbeke, 11/10/1894
– Overlijden: Boezinge, 17/04/1918
– Genealogie: Zoon van Petrus Ludovicus De Landtsheer en Maria Leonia Rosalia Caudron
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Korporaal/OV
– Eenheid: 19e Linieregiment, 3/4, 12e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk De Landtsheer, Omer [bewaard]
Belgische militaire begraafplaats Westvleteren [-heden], grafnummer 1041

Referentie

De Landtsheer, Omer Aloysius, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/de-landtsheer-omer-aloysius/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:33.