Droesbeque, Robert Marie François

Historiek

Robrecht Droesbecque was voor de oorlog actief geweest in de Vlaamse studentenbeweging. Hij was onder meer adjunct-secretaris van de Oostvlaamsche Gouwbond en voorzitter van de Oudenaardse Club. Hij was één van de vijf oud-studentenleiders die een "In Memoriam" kregen in het speciale oorlogsnummer van "Ons Leven/Hoogstudent aan de IJzer". Op 13 oktober 1916 verscheen in de soldatenkrant "Ons Vaderland" een "In Memoriam" voor deze officier: "Verleden week hebben wij onzen goeden vriend en makker Robrecht Droesbecque, adjudant in het 3e Jagers begraven. Leuvensch hoogstudent in 't laatste jaar der rechten. Gevallen in de eerste lijn met een kogel in volle borst. Bijgestaan door dokter en aalmoezenier is hij een schoone dood gestorven. Hij voelde de dood komen terwijl hij doodbloedde, twee uren lang… Maar hij noemde zich gelukkig te kunnen sterven voor zijn land. Als soldaat in het 9e Linie had Robert van Luik tot aan den IJzer den glorierijken lijdensweg van ons leger meegemaakt. Gekwetst tijdens den IJzerslag verwierf hij den rang van adjudant in de school van Gsyoux (?) en stond hij nog immer voor "t land te weer met ons aan den IJzer." Het Zottegemse weekblad "De Beiaard" herdacht hem op deze manier: "Hij was een waar mensch, een diepdoordrongen kristen. Hij studeerde aan het Sint Jozefsinstituut in Turnhout en Vlaanderen was er hem een doel geworden, omdat hij leefde voor zijn volk, leefde voor zijn land." Filip De Pillecyn schreef een uitgebreid "In Memoriam" voor hem dat in "Vrij België" werd gepubliceerd.


Biografische notities

– Geboorte: Zottegem, 30/01/1893
– Overlijden: Sas Boezinge, 03/10/1916
– Genealogie: Zoon van Eugeen Droesbeque en Marie Therese Louise Van Lierde
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Adjudant
– Eenheid: 3e Regiment Jagers te Voet, 1/4, 4e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Droesbecque, Robrecht [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Westvleteren [-], grafnummer 35

Referentie

Droesbeque, Robert Marie François, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/droesbeque-robert-marie-francois/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:22.