Mampaey, Hendrik Marie Renaat

Historiek

René Mampaey was in oktober 1914 met zijn familie naar Vlissingen gevlucht. Op 14 april 1915 meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. Hij werd op 22 november 1917 omstreeks 14.30 u. dodelijk getroffen door granaatscherven bij een beschieting van de omgeving van de hoeve Moenaert in Avekapelle. In het bannelingenblad "De Stem uit België" verscheen kort na zijn sneuvelen een uitgebreid "In Memoriam"; een fragment: "René Mampaey deed zijne studiën aan "t college zijner geboortestad Boom. Altijd was hij een voorbeeldige leerling en trouwe makker geweest, door leeraars en studiemakkers geacht en bemind. Hij voltrok zijn Humaniora op schitterende wijze en zou aan de Hoogeschool te Leuven de Germaansche philologie gaan studeeren… De oorlog brak los en de vijand overweldigde "t land. In het begin van 1915 kwam René, na uit de verdrukking te zijn ontsnapt, zich als oorlogsvrijwilliger aanbieden. Na een korte onderrichting werd hij in september 1915 in het 9e Linieregiment ingelijfd, waar hij welhaast door zijn fier gedrag, zachte verdraagzaamheid en gedienstige goedheid de bewondering van zijne oversten en de algemeene achting en genegenheid won (…) Zijn volk beminde hij, zijn Vlaamsche jongens, zijn beste jongens, zooals hij ze met genegenheid noemde…"


Biografische notities

– Geboorte: Boom, 16/05/1894
– Overlijden: Avekapelle, 22/11/1917
– Genealogie: Zoon van Egied Augustijn Mampaey en Francisca Victoria Van Linden
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Student
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Korporaal/OV
– Eenheid: 9e Linieregiment, 1/3, 3e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Mampaey, René [vernietigd]
Stedelijke begraafplaats Veurne [-1924], grafnummer
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [1924-1925], grafnummer L-42

Referentie

Mampaey, Hendrik Marie Renaat, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/mampaey-hendrik-marie-renaat/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:08.