Meersmans, Jan Alfons

Historiek

In de soldatenkrant "Ons Vaderland" verscheen op 18 juli 1918 een "In Memoriam" voor twee gesneuvelde militairen, Robrecht Verbelen en Alfons Meersmans, van de hand van Meersmans" neef korporaal Robrecht Schampaert. Een fragment: "Wederom heeft de onverbiddelijke dood twee edele Vlaamsche zielen uit onze rangen geëischt, weerom heeft zij twee onzer zoo dierbare Vlaamsche jongens uit ons midden geplukt. Robrecht en Alfons, beide geboren te Puers Calfort; beide van af 1 augustus 1914 in het veldleger waar zij overal en altijd hunne plichten van goed soldaat en waren Vlaming nauwkeurig kweten. Zij zijn heengegaan gelijk ze gekomen waren… waardig van hun aanbeden Vlaanderen ! Ja, zij aanbaden hun Vlaanderen en zijn Volk, hetwelk ze, met zooveel hoop zagen oprijzen uit de te lange vergetelheid. Ze reikhalsden evenals hunne makkers naar den grooten dag, den jubeldag van Vlaanderens verlossing…"


Biografische notities

– Geboorte: Kalfort Puurs, 13/08/1894
– Overlijden: Beveren-aan-de-IJzer, 17/06/1918
– Genealogie: Zoon van Corneel Meersmans en Maria Van Assche
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Hovenier
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 2e Regiment Genie, 1/4, 4e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Meersmans, Jan Alfons [vernietigd]
Militaire begraafplaats Sint-Rijkers [-1924], grafnummer
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [1924-1925], grafnummer J-129

Referentie

Meersmans, Jan Alfons, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/meersmans-jan-alfons/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:08.