Michaux, Desiderius Theophilus Jacobus Renatus

Historiek

Kanonnier Desiré Micheaux kwam om tijdens een artillerieduel. Over hem verscheen volgend kort "Ter gedachtenis" in het septembernummer 1917 van het frontblaadje "Herenthals": "We vernemen met droefheid den roemrijken dood van Herentalschenaar René Micheaux voor "t vaderland gevallen te B. rond half juni. Emiel Van Doninck, brigadier, schrijft ons dat de batterij waartoe René behoorde, hevig werd gebombardeerd en dat hij zwaar werd gewond en zijn ziel aan God weergaf. Al zijn vrienden en kenissen zullen het als een plicht aanzien hunnen gesneuvelden wapenbroeder in hunne gebeden gedachtig te zijn."


Biografische notities

– Geboorte: Herentals, 08/07/1896
– Overlijden: Pijpegale, 17/06/1917
– Genealogie: Zoon van Henricus Michaux en Emilia Camps
– Burgelijke staat:
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 4e Regiment artillerie, 66e Batterij
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Micheaux, Desiré Renaat [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Westvleteren [-1921], grafnummer

Referentie

Michaux, Desiderius Theophilus Jacobus Renatus, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/michaux-desiderius-theophilus-jacobus-renatus/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:55.