Roels, Omer Polydoor

Historiek

Omer Roels was in 1912 afgestudeerd aan het Gentse Sint-Jozefcollege, waar hij actief had deelgenomen aan de Vlaamse studentenbeweging. Hij was op 22 juli 1915 als milicien in militaire dienst gegaan. Hij werd gewond in Ramskapelle en overleed een paar uur later in Vinkem. Een fragment uit het "In Memoriam" dat op vrijdag 23 november 1917 in "De Stem uit België" verscheen: " Op 21 October gaat hij zich in hinderlaag leggen op eenige meters van den vijand. Eensklaps ontploft er eene granaat in zijne nabijheid, waardoor hij doodelijk gewond wordt. Niettegenstaande den ernst zijner kwetsuren bewaart hij het bewustzijn en kalm en bedaard zegt hij aan zijn overste, die hem te hulp snelt, van op de eerste plaats om te zien naar de andere mannen… Eenmaal verzorgd, stamelt hij nogmaals de namen zijner makkers om hen vaarwel te zeggen, ontvangt in "t volle bewustzijn de laatste heilige Sacramenten en wordt naar het hospitaal gevoerd waar hij eenige uren later ontslaapt."


Biografische notities

– Geboorte: Destelbergen, 08/03/1895
– Overlijden: hospitaal L'Océan, Vinkem, 22/10/1917
– Genealogie: Zoon van Livinus Theodulus Roels en Josephina Maria Sonneville
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Boekhouder
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 12e Linieregiment, 2/3, 7e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Roels, Omer Polydoor [vernietigd]
Stedelijke begraafplaats Veurne [-1924], grafnummer
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [1924-1925], grafnummer L-34
Eerste IJzertoren [-1946], grafnummer Ornezaal

Referentie

Roels, Omer Polydoor, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/roels-omer-polydoor/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:53.