Van Cauwenbergh, Petrus Alphonsus

Historiek

In de uitgesproken Vlaamsgezinde soldatenkrant "Ons Vaderland", verscheen op 27 juli 1918 een uitgebreid "In Memoriam" voor deze "…Stille, eenvoudige, Vlaamsche jongen, steeds dienstvaardig en minnelijk in zijn omgang met de strijdmakkers, geduldig niettegenstaande de steeds harder drukkende oorlogslast". Een fragment: "Met treurend gebogen hoofd stonden wij rond den nieuwen grafkuil geschaard. Menige makker reeds hadden wij ten grave geleid en telkenmale had de droeve mare ons teneergeslagen en doen nadenken. In de nacht van 15 op 16 juli klonk wederom het snijdende geroep in het holle der doodende donkere nacht: Brankardiers! Een gekwetste!" De mannen fluisterden elkaar de naam in het oor. Het is Fonske die op Post… zit. Door hoog gras en diepe kuilen, gebogen en hijgend, snelden de brankardiers toe. Daar lag Alfons, geen zucht ontglipte meer aan zijn lippen, alleen "t bloed gutste aan zijn doorboorde keel en schreef voor eeuwig zijn heldennaam in roode letters op den grond die hij was komen verdedigen…"


Biografische notities

– Geboorte: (Onze-Lieve-Vrouw-) Tielt, 31/01/1887
– Overlijden: , 15/07/1918
– Genealogie: Zoon van Isidorius Van Cauwenbergh en Maria Anastatia Broos
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Landbouwer
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 6e Linieregiment, 1/2, 2e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Van Cauwenbergh, Alfons [vernietigd]
Militaire begraafplaats Dozinghem [-1924], grafnummer
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [1924-1925], grafnummer C-28

Referentie

Van Cauwenbergh, Petrus Alphonsus, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/van-cauwenbergh-petrus-alphonsus/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:17.