Vandeputte, Pierre Michel Joseph

Historiek

Pieter Michiel Van de Putte was milicien van de klas van 1912. Hij werd in de nacht van 15 op 16 februari 1917 zwaargewond door schrapnelkogels te Oud-Stuivekenskerke, terwijl hij "in een hevig bombardement een gekwetste in zekerheid bracht". In de vroege ochtend van 16 februari werd hij in L'Océan in de Panne binnengebracht en meteen geopereerd. Hij bezweek 9 dagen later aan deze verwondingen. Pieter Vandeputte was tot aan het uitbreken van de oorlog onderwijzer in Etikhove. Een fragment uit een lang "In Memoriam" dat in "De Stem uit België" verscheen: "Met het breed, goed hart dat hem eigen was, verkoos hij immer voor hem zelf de meest gevaarlijke plaatsen, immer bezorgd voor het leven zijner makkers. Door zijne stoutmoedigheid en zelfverloochening, verloste hij te Wesemael een dertigtal Belgische gekwetsten van den dood, met, op levensgevaar, een vlag van "t Rood Kruis te doen wapperen op de hevig beschoten baan. Zijne toewijding en zijne liefde voor de gekwetsten en zieken zijn onzegbaar. Gezondheid en leven waren bij hem niet in tel als er gekwetsten te verzorgen of te dragen waren. Te Steenstrate, te Diksmuide gaf hij er menigvuldige en wonderwaardige bewijzen van(…) Vlaming, ware werkende Vlaming was hij. Zijne jeugdige krachten, gansch zijn leven had hij toegewijd aan de heropbeuring en de veredeling van zijn duurbaar en innig-bemind Vlaamsch volk…"


Biografische notities

– Geboorte: Leupegem, 27/03/1892
– Overlijden: De Panne, 25/02/1917
– Genealogie: Zoon van Florent Joseph Vandeputte en Marie Prudence Detemmerman
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Brancardier
– Eenheid: T.A.S.I.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Van De Putte, Pieter Michiel [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [1918-1925], grafnummer K-62

Referentie

Vandeputte, Pierre Michel Joseph, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/vandeputte-pierre-michel-joseph/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:41.