Vanhoenackere, Jerôme Auguste

Historiek

Jeroom Vanhoenackere kwam samen met de Antwerpenaar Gustaaf Oste om toen op 12 november 1917 om 22.00 u. een Duitse granaat hun schuilplaats in de eerste lijn bij Lo trof en zij bedolven raakten. In "De Stem van België" werden ze op vrijdag 14 december 1917 als volgt herdacht: "Weder heeft de wreede oorlog, twee onzer bese soldaten uit ons midden gerukt. Twee aan elkaar verknochte vrienden, eenvoudige soldaten, die simpelweg hun plicht vervulden. Samen leefden zij, samen leden zij, drie jaren lang en samen als twee trouwe vrienden zijn ze gesneuveld in een afgrijselijk bombardement in den nacht van 12 november 1917. Hun heengaan heeft ons diep geschokt en wij verliezen in hun twee onzer heldhaftigste soldaten, echte Vlamingen en goede christenen." Hij bezweek aan zijn verwondingen in het militair hospitaal van Hoogstade.


Biografische notities

– Geboorte: Zwevegem, 05/04/1894
– Overlijden: Hoogstade, 12/11/1917
– Genealogie: Zoon van Joannes Vanhoenackere en Maria Tersila Debouck
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 1e Regiment Grenadiers, 3/2, 10e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Van Hoenackere, Jeroom [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Hoogstade [-1925], grafnummer 714
Eerste IJzertoren [-1946], grafnummer Fresneszaal

Referentie

Vanhoenackere, Jerôme Auguste, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/vanhoenackere-jerome-auguste/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:17.