Vermeire, Adhemar

Historiek

Hij bezweek in het militair hospitaal L'Océan aan diverse verwondingen (obusscherven en een open rechterdijbeenbreuk). In het augustusnummer van het frontblaadje "Evergem"s Yzerblad" werd hij als volgt herdacht: "Op den laatsten ogenblik meldt Achiel Vlieghe het droevige nieuws dat onze goede vriend Adhemar Vermeire van Evergem-Belsele overleden is in "t hospitaal "De Oceaan" in De Panne op 26 juli laatstleden. Adhemar was gekwetst geworden doror een obusscherf in de rechterbil, wijl hij de wacht lag op een luisterpostje aan het Veerhuis den 28 juni l.l. Hij was reeds goed aan de beterhand toen zijn toestand opeens verergerde. Hij onderstond nog eene operatie, kreeg hevige koortsen, werd vier dagen nadien het rechterbeen afgezet en bezweek denzelfden dag aan de grootste pijnen (…) Adhemar was een apostel voor het goede. Een stille werker binnen zijne kompagnie. Wij verliezen in hem een trouwe vriend."


Biografische notities

– Geboorte: Belzele (Evergem), 05/06/1894
– Overlijden: De Panne, 26/06/1917
– Genealogie:
– Burgelijke staat:
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 2e Regiment Jagers te Voet, 1/2, 2e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Vermeire, Adhemar [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Adinkerke [-1925], grafnummer 948

Referentie

Vermeire, Adhemar, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/vermeire-adhemar/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:17.