Vermeulen, Michel August Louis Joseph

Historiek

Michel Vermeulen was een uitgesproken Vlaamsgezinde oud-hoogstudent rechten aan de KULeuven. Op 1 augustus 1918 verscheen in de soldatenkrant "Ons Vaderland" een "In Memoriam" voor Michel Vermeulen, Frans Anthonis en Lodewijk Heremans die door dezelfde granaat werden gedood. Een fragment: " "t Is nu reeds twee maanden geleden. De vijand beschoot "t dorp R. In de lijn die er voor ligt keken we naar "t kanongeweld. De granaten kraakten ruw-geweldig den grond uit, zweepten balken en steenen de lucht in en sloegen stukken muren omver. Tusschen de zwarte rook der helsche monsters bleven toch nog puinen recht als daagden zij de vijand uit: Sla omver! Gij die macht boven recht hebt geplaatst. Sla omver al wat nog overblijft van dit dorp, dat stervende is… Plots vielen er twee granaten in onze lijn en klonk het "Brancardiers, gekwetsten!" We liepen er heen en daar lag Michielken dodelijk gewond in den ingang der schuilplaats. Buiten lagen Frans en Lodewijk, beiden op slag gedood door de granaatscherven. "Ik lijd zoveel", zei Michielken toen we hem wegdroegen. Hij werd berecht in den hulppost. "k Zag het rijtuig wegstuiven en verdwijnen aan den omdraai, den auto waarin Michiel lijdende lag. Hij was weggerukt uit ons midden en stierf in "t hospitaal. Wij kenden hem als een toonbeeld van deugd met een rechtschapen hart en vroom gemoed, eenvoudig in taal en zeden. Als student en ziekenverpleger der kompanie hielp hij de jongens met raad en daad." Michiel Vermeulen was eerder in de oorlog al omwille van zijn gedrag aan het front onderscheiden met het Oorlogskruis.


Biografische notities

– Geboorte: Ingelmunster, 13/10/1893
– Overlijden: hospitaal L'Océan, De Panne, 16/05/1918
– Genealogie: Zoon van Honoré Victor Henri Louis Vermeulen en Prudentia Amelia Sophia De Grave
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 5e Linieregiment, 2/1, 5e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Vermeulen, Michel August [bewaard]
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [-heden], grafnummer D-130

Referentie

Vermeulen, Michel August Louis Joseph, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/vermeulen-michel-august-louis-joseph/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:17.