Heldenhuldezerk Vandenbroeck, Pieter

Historiek

Historiek: Oorspronkelijk begraven onder een heldenhuldezerk in Molenhoek, die op initiatief van brancardier John Leyssen was betaald door zijn streekgenoten aan het front. Deze heldenhuldezerk werd in 1925 in opdracht van het ministerie van Landsverdediging verwijderd en vervangen door een Belgische militaire standaardzerk. De heldenhuldezerk kon van de vernieling gered worden door tussenkomst van het IJzerbedevaartcomité. Deze zerk werd samen met nog zeven andere geredde zerken in de derde verdieping van de IJzertoren ingemetseld. Wellicht werd deze zerk vernield bij de aanslag op het IJzermonument in maart 1946.
Datering: 1ste generatie
Bewaard:


Status

– Bewaring:
– Bescherming:


Kenmerken

– Symboliek:
– Materiaal:
– Datering:


Gerelateerd aan


Externe databank(en)


Referentie

Heldenhuldezerk Vandenbroeck, Pieter, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/zerk/heldenhuldezerk-vandenbroeck-pieter/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:03:26.