Heremans, Louis Jean Baptiste

Historiek

Deze Leuvense oorlogsvrijwilliger werd op 16 mei 1918 samen met Michiel Vermeulen en Frans Anthonis dodelijk gewond door granaatscherven. Hun dood werd op 1 augustus 1918 herdacht in een "In Memoriam" dat in de soldatenkrant "Ons Vaderland" verscheen. Een fragment: "In Lodewijk verliezen wij een man van plicht, een wapenbroeder bezield met de edelste gevoelens van liefde voor zijn makkers, een fiere Vlaamsche jongen die ons voelen deed hoe grootsch zijn en ons Vlaanderen is en de bodem waarin hij nu rust, waneer hij met warme geestdrift zong — en zingen kon hij !" Hij was omwille van zijn moed en opoffering op het slagveld al geridderd in de Orde van Leopold I en onderscheiden met het Oorlogskruis.


Biografische notities

– Geboorte: Leuven, 20/06/1893
– Overlijden: Ramskapelle, 16/05/1918
– Genealogie: Zoon van François Joseph Heremans en Jeanne Decembry
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Coupeur
– Woonplaats: Kessel-Lo


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat/OV
– Eenheid: 5e Linieregiment, 1/3, 3e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Heremans, Lodewijk [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Steenkerke [-], grafnummer 239
Eerste IJzertoren [-1946], grafnummer

Referentie

Heremans, Louis Jean Baptiste, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/heremans-louis-jean-baptiste/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:02:21.