Rottiers, Petrus Antonius

Historiek

Pieter Rottiers bezweek in het militair hospitaal Cabour aan de gevolgen van een gasvergiftiging. Een frament uit het lange "In Memoriam" dat voor hem op 15 februari 1918 in "De Stem uit België" verscheen: "Bij eenen plotselingen en onverwachte aanval met gasbommen, gedurende den nacht tusschen 28 en 29 Januari werd hij door de uitwerksels dier vergiftigde gassen getroffen. Ondanks de pijnen die hij te onderstaan kreeg, wilde hij niettemin zijnen dienst in de loopgraven verder zetten en "t was enkel op ons herhaald aandringen dat hij zich bij den geneesheer begaf, die hem haastig deed wegbrengen om hem te verzorgen. Eene hevige ontsteltenis greep ons aan toen wij enkele uren daarna de tijding van zijn overlijden vernamen (...) In hem verloren wij een trouwe vriend, het Vaderland een dappere verdediger, Vlaanderen één van zijn edelste zonen. Want een Vlaming was hij en al behoorde hij niet tot het getal der hooge ontwikkelden, toch begreep hij ten volle de rechtveerdigheid onzer beweging en weinigen zijn er ongetwijfeld aan wie de belangen van ons volk zozeer ten herte lagen".


Biografische notities

– Geboorte: Hamme, 22/11/1891
– Overlijden: Adinkerke, 28/01/1918
– Genealogie: Zoon van Josephus Rottiers en Stephania Verbeke
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep: Wever
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 1e Linieregiment, 3/1, 10e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Rottiers, Pieter Antoon [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Duinhoek [-], grafnummer C-58

Referentie

Rottiers, Petrus Antonius, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/rottiers-petrus-antonius/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:54.