Smits, Leo Maria Josephus

Historiek

Hulponderluitenant Leo Smits werd als volgt op de legerdagorders vermeld: "Officier met toekomst. Werd den 27e oktober 1917 op tragische wijze gedood in de eerste loopgraaflijn voor Diksmuide". Bij zijn begrafenis hield de Turnhoutse oorlogsvrijwilliger Ward Hermans, namens de soldaten een afscheidsrede. Een fragment: "In naam van de Vlaamsche studentenjeugd aan de vuurlijn, kom ik een droeve doch heilige plicht kwijten tegenover u en u onze laatste hulde, onzen laatsten dank toesturen. Als een roode roos die in haar vollen bloesem en weeldrige lentepracht het zonnige leven toelacht en door een stormende orkaan van haren stengel gerukt haar geurende bladerkens verspreidt in de wind, zoo rukte de vreeselijke dood u uit het lachende leven en spreidde u laatste verzuchten in "t klagen der lucht. In "t eerste oogenblik dat de rampvolle tijding ons toekwam konden wij "t niet gelooven, wilden wij "t niet gelooven dat de onverbiddelijke dood zich aan u had durven vergrijpen. Doch, helaas, uw zielloos lichaam kwam in gruwzame werkelijkheid onzen laatsten droom verwzinden, onze laatste hoop verbreken…"


Biografische notities

– Geboorte: Antwerpen, 13/04/1894
– Overlijden: sector Diksmuide, 27/10/1917
– Genealogie: Zoon van Joannes Henricus Josephus Smits en Joanna Josephina Philomena Ramboux
– Burgelijke staat: Ongehuwd
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Smits, Leo [bewaard]
Belgische militaire begraafplaats Oeren [-1921], grafnummer
Eerste IJzertoren [-1946], grafnummer
Crypte IJzertoren [-heden], grafnummer

Referentie

Smits, Leo Maria Josephus, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/smits-leo-maria-josephus/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:54.