Stappaerts, Franciscus Ludovicus

Historiek

In het septembernummer 1917 van het frontblaadje "Herentals" werd Louis Stappaerts als volgt herdacht: "Louis Stappaerts, soldaat van de klasse van 6, sedert den oogst van 14 in onze rangen, sneuvelde te D. den 1e oogst 1917 en werd begraven te Oeren. Drie jaren deed hij heldhaftig zijn plicht! Wat sprak hij gaarne over zijne lieve kleuters van kinderen waarvan het kleinste, het derde, hem niet kende. Met welke innige liefde bekeek hij hun portret en… neen, hij vreesde de dood niet voor zichzelf, maar zoo wreed, zoo pijnlijk scheen het hem die kleinen zonder vader te moeten achterlaten! En toch is het gebeurd. Maar zijn zoo diep christelijke moeder en vrouw hoor ik reeds met christene gelatenheid zeggen: "Dat uw wil geschiede!" Goede vriend rust in vrede en O.L.Vr. van Lourdes die gij over enige maanden gingt bidden voor uwe kleinen en uwe familie zal hen beschermen en zegenen".


Biografische notities

– Geboorte: Tielen, 20/08/1886
– Overlijden: Kaaskerke, 01/08/1917
– Genealogie: Zoon van Franciscus Stappaerts en Maria Ruts
– Burgelijke staat: Gehuwd met Melania Wijnants en vader van drie kinderen
– Beroep:
– Woonplaats:


Legerdienst

– Stamboeknummer:
– Rang: Soldaat
– Eenheid: 16e Linieregiment, 2/4, 8e cie.
– Periode: -


Gerelateerd aan

Heldenhuldezerk Stappaerts, Frans Louis [vernietigd]
Belgische militaire begraafplaats Oeren [-1925], grafnummer 210

Referentie

Stappaerts, Franciscus Ludovicus, in: Databank Heldenhulde. Beschikbaar langs: https://heldenhulde.be/persoon/stappaerts-franciscus-ludovicus/, laatst aangepast op: 2016-05-28 22:01:54.